top of page


    Marta Gutiérrez Lengua

         psicòloga i terapeuta ocupacional

TERÀPIA OCUPACIONAL

Espai enfocat a millorar l'autonomia de la persona mitjançant l'ús terapèutic de l'activitat.

 

Es dirigeix a persones que presenten dificultat en la realització de les seves activitats

quotidianes causada per disfuncions sensomotores, cognitives, perceptuals, comunicacionals i/o relacionals.

 

La intervenció abarca tres eixos: la situació de la persona, l'activitat i l'entorn físic (accessibilitat, adaptacions, productes de suport, etc) i social (cuidadors, familiars, etc).

 

El tractament es porta a terme en el propi entorn de la persona per tal de poder intervenir sobre la situació concreta de cada cas.

Més informació
bottom of page